Denver II Test


I. Giới Thiệu Về Denver II Test

Denver II Test tên đầy đủ là Denver Developmental Screening Test (DDST) được xây dựng bởi William K. Pranken Burg, Josian B. Doss và Alma W. Fandal thuộc Trung tâm y học Denver (Colorado, Hoa Kỳ).

Denver II Test là bài trắc nghiệm đánh giá sự phát triển tâm lý-vận động dành cho trẻ từ 0 – 6 tuổi.

II. Bảng Denver II Test

Bài Test đánh giá trẻ qua năm khu vực:

Khu vực nhân hội 25 mục đánh giá Khả năng nhận biết bản thân, chăm sóc bản thân và thiết lập quan hệ tương tác với người khác.
Khu vực vận động tinh tếthích ứng 29 mục đánh giá Khả năng vận động khéo léo của đôi tay và khả năng quan sát tinh tế của đôi mắt.
Khu vực ngôn ngữ 39 mục đánh giá Khả năng lắng nghe và đáp ứng với âm thanh, khả năng phát âm, khả năng nghe hiểu và nói.
Khu vực vận động thô 32 mục đánh giá Khả năng phát triển các vận động toàn thân và khả năng giữ thăng bằng của cơ thể.
Khu vực đánh giá hành vi 5 quan sát hành vi Điển hình, hợp tác, thích thú, sợ hãi, độ tập trung

III. Để đăng ký cho bé từ 0 đến 6 tuổi thực hiện Denver II Test, xin vui lòng liên hệ:

Liên Hệ
VietEduAid
Room 402, Vital Building, 16, Dang Tat Street, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Vu Thi Thu Trang
8:00 - 17:00
Test Denver Fee: 200,000 VND/kid

Hoặc vui lòng để lại thông tin liên lạc theo mẫu dưới đây:


Họ Tên:*
Phone
-
Điện thoại:*
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Thời điểm nào là thuận tiện để liên lạc với bạn?
E-mail:*
Website:
Địa chỉ
Gõ lại đoạn mã dưới đây